T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"BİLÜN SÜRGÜNÜN SON TANIĞI" BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ


"BİLÜN SÜRGÜNÜNÜN SON TANIĞI" BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ

ANADOLU SANAT TARIHÇILERI DERNEĞI (ASTAD) - TRT -ETNOGRAFYA MÜZESI ortak etkinliği .

16 Mayıs 2018 Çarşamba Saat 14:30

1918 doğumlu Bilün ALPAN bugün için hayatta kalan ve sürgüne şahit olmuş tek Osmanlı hanedan mensubu. Belgesel Bilün Hanım Sultan'ın biyografisi olmasının yanı sıra 1930'lardan sonra Beyrut'ta Osmanlı sürgünlerinin yaşamını konu alıyor.
bilun.jpg

ANADOLU SANAT
ortak etkinli
ğ
i
.
"Bilfin Sürgünün
16 May
ı
s 2018 Çar
ş
amba
1918 do
ğ
umlu Bil:
ı
n
Belgesel
Bilün
han
ı
m
sürgünlerinin ya
ş
m
ı
n
ı
IÇERIK:
Belgesel Film Gösterimi ve Söyle
ş
i
TARIHÇILERI DERNE
Ğ
I (ASTAD) - TRT -ETNOGRAFYA MÜZESI
Son Tan
ığı
"
Saat:14.30
Alpan bugün için hayatta kalan ve sürgüne
ş
ahit olmu
ş
tek Osmanl
ı
hanedan mensubu.
Sultan'
ı
n
biyografisi
olman
ı
n
yan
ı
s
ı
ra
1930Iardan
sonra
Beyrut'ta
Osmanl
ı
konu al
ı
yor.
I
SAYFAYA EKLENECEK
wmv,mp3 vs.) (dcsya
rürk4 Q66~ 1 en
ı
lye11
_.;
atay F
ı
te.
theIbuln
ııı
Saadet
16 NI
4
r.
-
/I
.
t
ı
lo
.
lu
Sall::
T
T
e
arlhtl
ı
:I
K
::1
1
17
FOTO
Ğ
RAF VEYA
ismi tam olarak yaz
ı
lacakt
ı
r.
2017 Y
ı
l
ı
En bi Belgesel eMillü
1
1
-
4r
-
Vn
ı
:
ı
n
Çon
-
Finli
-
1
İ
-
'y
ı
'-
"
e
ı
-1
ı
p
ı
uw
ı
)
(1166111,1,
ı
ı
I k
ııı
i
ı
i
ı
ı
'1
ı
ü,cr
Kul
11
,
Q
ıı
s 2018
ı
t
ı
l:
Il
J
LJ
BELGELER:
Kaynak içinde geçen farkl
ı
dosya formatlar
ı
/doc,jpg,
(Or.kizkulesi.jpg.burcaktarlasi.mp3., sinav-listesi.xls.vs.)
İ
NTERNET S
İ
TES
İ
NDE
YAYIMLANMASI UYGUNDUR
M.YI?cel KUMAND i
ş
Müze Müdür
IÇERI
Ğ
I INTERNET S
İ
TES
İ
NE EKLEYEN AD
kia
i
-SOYAD:
İ
BRAH
İ
M ECE
IMZAS
İ
.:
Ş
y
EKLENME TARIHI: 07/05/2018
IÇERI
Ğ
IN YAYIN
ADRESI: http://www.etnografyamuzesi.gov.tr/
ANADOLU SANAT
ortak etkinli
ğ
i
.
"Bilfin Sürgünün
16 May
ı
s 2018 Çar
ş
amba
1918 do
ğ
umlu Bil:
ı
n
Belgesel
Bilün
han
ı
m
sürgünlerinin ya
ş
m
ı
n
ı
IÇERIK:
Belgesel Film Gösterimi ve Söyle
ş
i
TARIHÇILERI DERNE
Ğ
I (ASTAD) - TRT -ETNOGRAFYA MÜZESI
Son Tan
ığı
"
Saat:14.30
Alpan bugün için hayatta kalan ve sürgüne
ş
ahit olmu
ş
tek Osmanl
ı
hanedan mensubu.
Sultan'
ı
n
biyografisi
olman
ı
n
yan
ı
s
ı
ra
1930Iardan
sonra
Beyrut'ta
Osmanl
ı
konu al
ı
yor.
I
SAYFAYA EKLENECEK
wmv,mp3 vs.) (dcsya
rürk4 Q66~ 1 en
ı
lye11
_.;
atay F
ı
te.
theIbuln
ııı
Saadet
16 NI
4
r.
-
/I
.
t
ı
lo
.
lu
Sall::
T
T
e
arlhtl
ı
:I
K
::1
1
17
FOTO
Ğ
RAF VEYA
ismi tam olarak yaz
ı
lacakt
ı
r.
2017 Y
ı
l
ı
En bi Belgesel eMillü
1
1
-
4r
-
Vn
ı
:
ı
n
Çon
-
Finli
-
1
İ
-
'y
ı
'-
"
e
ı
-1
ı
p
ı
uw
ı
)
(1166111,1,
ı
ı
I k
ııı
i
ı
i
ı
ı
'1
ı
ü,cr
Kul
11
,
Q
ıı
s 2018
ı
t
ı
l:
Il
J
LJ
BELGELER:
Kaynak içinde geçen farkl
ı
dosya formatlar
ı
/doc,jpg,
(Or.kizkulesi.jpg.burcaktarlasi.mp3., sinav-listesi.xls.vs.)
İ
NTERNET S
İ
TES
İ
NDE
YAYIMLANMASI UYGUNDUR
M.YI?cel KUMAND i
ş
Müze Müdür
IÇERI
Ğ
I INTERNET S
İ
TES
İ
NE EKLEYEN AD
kia
i
-SOYAD:
İ
BRAH
İ
M ECE
IMZAS
İ
.:
Ş
y
EKLENME TARIHI: 07/05/2018
IÇERI
Ğ
IN YAYIN
ADRESI: http://www.etnografyamuzesi.gov.tr/