T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

GELENEKSEL TÜRK İSLAM SANATLARI ( TEZHİP, MİNYATÜR, HÜSN-İ HAT, EBRU ) VE TÜRK SÜSLEME SANATLARI ( SEDEF KAKMA ) KURSLARI

Müdürlüğümüz bünyesinde verilmekte olan Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip, Minyatür, Hüsn-i Hat, Ebru ve Türk Süsleme Sanatlarında Sedef  Kakma Kurslarının bir bölümü 12 Mart 2018 Pazartesi günü Müdürlüğümüz Kurs Merkezinde başlayacaktır.

Bilgi için: Suna Güneş GERÇİK