T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ" HİZMETİÇİ EĞİTİMİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığımız merkez teşkilatı ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele 13 Şubat 2018 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında Anadolu Medeniyetleri Teşhir (Orta) Salonunda, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL tarafından"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi: Türkiye Deneyimi" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.