T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İstatistiki Bilgiler

İl genelinde Sağlık Bakanlığına, Özel Hastanelere, Üniversite Hastanelerine ve diğer kamu kuruluşlarına ait hastanelere ve diğer sağlık kurumlarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. (Ekim 2013 TSİM verileri) 

A- İlde Bulunan Sağlık Kuruluşları
Sağlık Kuruluşunun AdıSayısı
Semt Polikliniği41
112 İstasyonları126
AÇS ve AP Merkezi10
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi6
Aile Hekimliği Birimi1.309
Aile Sağlığı Merkezi327
Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanseri1
Halk Sağlığı Laboratuvarı2
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi3
Toplum Sağlığı Merkezi25
Verem Savaş Dispanseri7
Eczane2.000
Sağlık Evi61
Ketem3
Çocuk İzleme Merkezi1
Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi1
Sigara Bıraktırma Merkezi22


- Yataklı Tedavi Kurumları ve Yatak Kapasiteleri 

Tedavi Kurumunun AdıSayısıMevcut Yatak Sayısı
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri349.044
Üniversite Hastaneleri9-
Özel Hastaneler30-
İlçe Entegre Hastaneleri350
Toplam76-


C- Sağlık Bakanlığı Personelin Branşlara Göre Dağılımı 

ÜnvanıSayısı
Hekim11.145
Diş Hekimi180
Hemşire10.171
Ebe1.804