T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dağlar

Orta Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan il, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının çevrelediği ovalarla kaplı bir bölgede yer alır. Bu bölgede orman alanları ile bozkır ve step alanlarını bir arada görmek mümkündür. İlin Kuzey sınırını Kuzey Anadolu sıradağlarının kolları olan dağlar ve Orta Anadolu düzlüklerinin devamı olan ovalar çizer. Güney kısmında Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve Hacıbekirözü gibi düzlükler bulunur. Bu düzlükler arasında volkanik Karadağ, Karasimir Dağı, Paşa Dağı ve Teke Dağı yükselir. 

Dağın AdıYükseltisi
Çile – Ayaş Dağları
Dua Tepe1.092 m
Çile Dağı1.440 m
Abdüsselam Dağı1.610 m
Hızır Dağı1.688 m

Karyağdı Dağı, Memlik Dağları
(Karyağdı Tepesi)

1.459 m
Mire Dağı1.635 m
Kavaklı Dağı (Bozkuş Tepesi)1.801 m
Aydos Dağı (Kuzu Tepesi)1.879 m
İdris – Elma Dağları
İdris Dağı1.992 m
Elmadağ (Elma Dede Tepesi)1.761 m
Tekke Dağı (Hüseyin Gazi Tepesi)1.415 m
Diğer Dağlar
Karacadağ1,724 m
Çaldağ1.351 m
Mangaldağ1.436 m
Yıldırım Dağı2034 m
Işık Dağı2015 m
Karakiriş Dağı1414 m
Kurumcu Dağı  (Erenler Tepesi)1738 m


İlin kuzeyine doğru gidildikçe Haymana, Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıra dağları ile irtibatlı olan dağ sıraları görülür. Bunlar arasında Elmadağ ve İdris dağı göze çarpar. Güney-Batı ve Kuzey-Doğu doğrultusunda Güre, Elma, İdris dağları, Karyağdı-Mire-Aydos-Çile sıradağları ile Ayaş ve Hıdır dağ sıraları arasında yer hareketleri sonucu çöküntü alanları ortaya çıkmış, kıvrılma hareketleri sonucu da Balaban, Mogan, Çubuk, Mürted ve Babayakup ovaları oluşmuştur. Sakarya ve Kızılırmak nehrinin kolları arasında yüksek sıradağları görmek de mümkündür. 

İl Kuzey yönünde Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde yer alan sarp görünüşlü Yıldırım, Işık ve Yakut dağları ile çevrilmiştir. Batı yönünde ise Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Kuzey sınırları Karakiriş, Kartal ve Manastır dağları ile çevrilidir. Güney kısmı kaplayan dağlar tatlı meyilli, yuvarlak sırtlı ve üzerleri düzdür. Bu alanda yer alan yükseltiler 1.050–1.500 m arasındadır. 

İl sınırları içinde Mogan, Tuz, Karagöl (Çubuk), Eymir, Karagöl (Kızılcahamam) gölleri bulunur. Bölgede yer yer volkanik arazilere de rastlanır. Bu kütle üzerinde 2.378 m yüksekliğindeki Köroğlu Dağı ile 2.006 m yüksekliğindeki Mahya Tepesi yer alır. İlin güneydoğu yönünde ise Hüseyingazi dağ kütlesi bulunur. 

İlin arazisini Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk Çayı, İncesu ve Ova Çayları sulamaktadır. Adı geçen üç çay birleşerek Ankara Çayı’nı oluşturur.