T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETE KAPATILMIŞTIR                                                           T.C.
                                                   BODRUM KAYMAKAMLIĞI
                                     Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
Sayı :73600148.152.99. 1618                                                               
Konu : Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon,
            Restorasyon, Teşhir Tanzim ve
            Mühendislik Projeleri Yapımı İşi"
            Kapsamında Müzenin Ziyarete Kapatılması.
 
                                                            KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                                                         BODRUM                                                     
  1. Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.09.2017 gün ve E. 182776 sayılı oluru;
  2. Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 14.09.2017 gün ve E. 186492 sayılı yazısı;
21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yapılan incelemeler neticesinde müzenin kale yapısı olmasından dolayı bazı bölümlerde ve müzenin depo olarak kullanıldığı mekanlarda hasarlar meydana gelmesi ve Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kontrolörlüğü İzmir ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon. Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı İşi” (l. Etap) işi kapsamında başlayacak olan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Ol Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılması Bakanlığımızın 13.09.2017 gün ve E. l82776 sayılı oluruyla uygun görülmüştür.
Ziyarete kapalı dönemde Müdürlüğümüz diğer müzecilik faaliyetlerine Bodrum Kalesi içerisinde devam edilecektir. Zeki Müren Sanat Müzesi, Maussolleion Anıt Müzesi ve Bodrum Antik Tiyatrosu bu süreçte ziyarete açık bulundurulacaktır.
          "Bodrum Kalesi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapım İşi” kapsamında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Ol Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatıldığı hususunu bilgilerinize rica ederim.