T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Aktiviteleri
At Biniciliği

Kızılcahamam-Karacaören köyü ile Karaşar- Eğriova ve Çamlıdere-Benli yaylaları atlı doğa yürüyüşü için potansiyel oluşturmaktadır.

Bitki İnceleme

İklim koşulları ve arazi yapısı Ankara çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun gelişmesine olanak sağlamıştır. Az yağış alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde bozkır bitki örtüsü yaygındır.
Genelde dikenli çalılar, otlar, akarsu boylarında sıralar halinde iğde, sögüt ve kavak ağaçları bozkır bitki örtüsü içerisinde yer alır. Çoğu küçük boylu olan ve kümeler halinde toplanan bozkır bitkilerinin başlıca türlerini; kısa boylu çayırlıklar, ayrıkotu, keven, sorguçotu, üzerlik otu, katırtırnağı, yabani arpa, püsküllü çayır, hardalotu, yemlik otu, yılgınotu, yavşanotu, gelincik, papatya, hatmi, kekik, sütlegen, ballıbaba, yabani gül, bögürtlen vb. oluşturur. Beynam Ormanı gibi step ortasında adacıklar halinde görülen kurakçıl ormanlarda hâkim ağaç türü karaçam, ardıç ve yer yer meşedir. Platolar üzerinde yükselen çeşitli dağlar ile Kızılcahamam yakınlarından başlamak üzere sıklaşmaya ve gürleşmeye başlayan orman örtüsünde iğne yapraklı ağaçlar yaygın türü oluştururlar. Bitki zenginliğine ev sahipliği yapan Ankara’da yaklaşık 960 farklı bitki türü doğal ortamda yetişir ve bunların yaklaşık 175 türü, Ankara çiğdemi, tükrük otu, peygamber çiçeği gibi
bölgeye özgü bitkilerdir. Tür sayısı bakımından en zengin başlıca familyalar; papatyagiller, baklagiller, buğdaygiller, turpgiller, ballıbabagiller familyalarıdır. İklim koşulları ve arazi yapısı Ankara çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun gelişmesine olanak sağlamıştır. Az yağış alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde bozkır bitki örtüsü yaygındır. Genelde dikenli çalılar, otlar, akarsu boylarında sıralar halinde iğde, sögüt ve kavak ağaçları bozkır bitki örtüsü içerisinde yer alır. Çoğu küçük boylu olan ve kümeler halinde toplanan bozkır bitkilerinin başlıca türlerini; kısa boylu çayırlıklar, ayrıkotu, keven, sorguçotu, üzerlik otu, katırtırnağı, yabani arpa, püsküllü çayır, hardalotu, yemlik otu, yılgınotu, yavşanotu, gelincik, papatya, hatmi, kekik, sütlegen, ballıbaba, yabani gül, bögürtlen vb. oluşturur. Beynam Ormanı gibi step ortasında adacıklar halinde görülen kurakçıl ormanlarda hâkim ağaç türü karaçam, ardıç ve yer yer meşedir. Platolar üzerinde yükselen çeşitli dağlar ile Kızılcahamam yakınlarından başlamak üzere sıklaşmaya ve gürleşmeye başlayan orman örtüsünde iğne yapraklı ağaçlar yaygın türü oluştururlar.
Bitki zenginliğine ev sahipliği yapan Ankara’da yaklaşık 960 farklı bitki türü doğal ortamda yetişir ve bunların yaklaşık 175 türü, Ankara çiğdemi, tükrük otu, peygamber çiçeği gibi bölgeye özgü bitkilerdir. Tür sayısı bakımından en zengin başlıca familyalar; papatyagiller, baklagiller, buğdaygiller, turpgiller, ballıbabagiller familyalarıdır.

 Dağ ve Doğa Yürüyüşü

 Doğa-Kültür Turizmi - Kızılcahamam -Çamlıdere Jeoparkı

 Doğa Turizmi - Soğuksu Milli Parkı

 Göl Turizmi - Kesikköprü Baraj Gölü

 Göl Turizmi - Mavi Göl ( Bayındır Barajı )

 Göl Turizmi - Kurtboğazı Barajı

 Göl Turizmi – Karagöl

 İnanç Turizmi


• Ağaç Ayak Camii
• Ahi Elvan Camii
• Ahi Şerafettin Türbesi
• Ahi Yakup Camii
• Alaaddin Camii
• Aslanhane (Ahi Şerafettin Camii )
• Azimi (İsmail Paşazade Hacı Esad) Türbesi
• Cenabı Ahmet Paşa Camii
• Çiçekoğlu Camii
• Direkli Camii
• Eskicioğlu Camii
• Hacettepe Camii
• Hacı Arap Camii
• Hacı Bayram Veli Camii
• Hacı Bayram Veli Türbesi
• İbadullah Camii
• İsmail Fazıl Paşa Türbesi
• Karacabey Camii
• Karacabey Türbesi
• Kar Yağdı Türbesi
• Kesikbaş Türbesi
• Kocatepe Camii
• Kurşunlu Camii
• Tabakhane Camii
• Tacettin Camii
• Yörük Dede (Doğanbey) Türbesi
• Zincirli Camii

 Kamp ve Karavan Turizmi

• Esenboğa Airport Hotel Karavan Alanı
• Yayla Mokamp
• Hoşebe Kamp Karavan Alanı

 Kış Turizmi

Ankara’ya 26 km uzaklıktaki Elmadağ’ın kuzey yamaçlarında yer alan Elmadağ Kayak Merkezinde 1500–1850 m yükseltiler arasında kar kalınlığı 30–60 cm arasında değişir. Karasal iklimin
sürdüğü Elmadağ’da kayak mevsimi Ocak- Mart aylarıdır. Ağaçsız ve alpin çayırlarla kaplı pistler, kolay ve orta zorluk derecelerindedir.

 Kuş Gözlemciliği

Bala ve Haymana ilçesi sınırları içinde Ankara’nın 70 km güneyindeki küçük kapalı bir havza içinde yer alan 1.500 hektarlık Çöl Gölü (Çalıkdüzü) küçük derelerle beslenen tuzlu ve sığ bir göldür. Büyük Çılıbıt, Sakarca, Angut ve Çamuran dahil çok sayıda su kuşu gölde kışlar. Flamingo, Dikkuyruk ve Uzunbacak genel olarak üreme sonrası dönemde gölde görünürler. Bölgede üreyen diğer kuşlar arasında Yeşilbaş, Kılıçgaga, Akçacılıbık ve Kızkuşu vardır. Ankara’nın 20 km güneyinde yer alan Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü çevresi, alacabalıkçıl, Macar ördeği, pasbaş pakta ve dikkuyruk kuşlarının nüfus artışını sağlaması yönüyle önemli bir kuş alanı konumu kazanmıştır. Sonbahar sonunda ve ilkbahar öncesinde Macar ördeği, küçük batağan, bahri, kızılboyunlu batağan, karaboyunlu batağan, küçük balaban, boz ördek, yeşilbaş, saz delicesi, sakarmeke ve uzunbacak gibi çok sayıda su kuşu gözlenir. Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerini kapsayan ormanlık ve dağlık bir bölgede yer alan Soğuksu Milli Parkı, karaleylek, sakallı akbaba, küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba ve küçük kartalın çoğalan nüfusları ile önemli kuş alanı konumu kazanmıştır. Güdül ve Dörtdivan ilçelerinde, Kavaklı dağı eteklerinde, Sakarya nehrinin kollarından olan Kirmir Çayına akan Savari Deresinin oluşturduğu 10 km uzunluğundaki bir vadi kara akbaba üreme sahasıdır. Beypazarı ilçesinin kuzeyinde yüksekliği 100 m’ye ulaşan İnözü Vadisinde, kayalıklarda yuva yapan karaleylek, bıyıklı doğan, küçük akbaba ve kuzgun gözlenir. Beypazarı-Nallıhan ilçelerinde, Nallıhan Kuş Cenneti, Sarıyar barajı gölüne akan akarsuların ağızlarındaki sulak alanları ve gölün kuzeyindeki kayalıkları içine alır. Bu bölgede kuluçkaya yatan önemli türler arasında gece balıkçılı, karaleylek, küçük akbaba, bıyıklı doğan sayılabilir. Göç sırasında ise çok sayıda leylek ve angut için konaklama noktasıdır. Küçük akçabalıkçıl, gri balıkçıl, gece balıkçılı ayni toplulukla kuluçkaya yatar. Bölgede karaçaylak ve gökdoğan ürer. Bölgede ara sıra gözlenen akkuyruklu kartal büyük olasılıkla yakın bir çevrede üremektedir. Bala ilçesindeki Beynam Ormanı kuluçkaya yatan iki çift şah kartal ile önemli kuş alanı konumu kazanmıştır.

 Termal Turizm

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kızılcahamam kaplıcasında suların ısısı büyük kaynakta 47 C°, küçük kaynakta ise 44 C°, maden suyu kaynağında 19,5 C°, acısu kaynağında ise 37 C° dir. Su, fiziki ve kimyasal bileşim olarak hipertermal hipotonik sular sınıfında yer alır. Kaplıca alanında bulunan konaklama tesislerinden içme ve banyo kürleri şeklinde yararlanılır. İçme kürleri, karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, metabolizma hastalıkları üzerinde, banyo kürleri ise kalp, dolaşım bozuklukları ve romatizma üzerinde etkilidir. Kızılcahamam Çerkes yolu üzerinde Güvem Bucağı’nın 2 km batısında yer alan Sey Hamamı’nın kaynağında su ısısı 43 C° dir. Su bikarbonatlı sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli ve flüorürlü bir yapıya sahiptir. Termal tesislerden içme ve banyo kürleri olarak yararlanılır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve bağırsak, kan dolaşımı, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi, beslenme bozuklukları gibi hastalıklara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Ayaş ilçesinde yer alan Ayaş kaplıca ve içmece sularının sıcaklık derecesi 51 C° dir. Isısı 31 C° olan Ayaş Karakaya kaplıca suları bikarbonat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içerir. İçme ve banyo kürleri, romatizma, nevralji, kadın hastalıkları, safra kesesi taşları, kabızlık, iltihaplı rahatsızlıklar ve böbrek kumlarına iyi gelmektedir. Beypazarı ilçesindeki Dutlu-Tahtalı kaplıca ve içmelerinin sıcaklığı 31C° ile 52 C° derece arasında değişir. Kaplıca suyu, klorür, sülfat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içerir. Cilt hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve damar sertliği rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Çubuk ilçesindeki Melikşah kaplıca suyunun ısısı 31 C° dir. Kaynak suları kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir. Mide, karaciğer, pankreas, damar sertliği, akciğer hastalıklarına iyi gelir.


 Yaban Hayatı

Ankara’nın kuzeyinde yaygınlaşan bitki dokusu ile akarsu ve baraj göllerinin oluşturduğu su kaynakları, yaban hayvan varlığının doğal yaşam ortamını oluşturur. Sazan, alabalık,
tatlı su midyeleri, yengeç, kablumbağa gibi suda yaşayan canlılar ile karabatak, yaban ördeği, yaban kazı ve su tavuğu gibi kanatlı hayvanlar yörenin ekolojik ortamına uyum sağlamış canlılardır. Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk ve Güdül ilçeleri içinde kalan ormanlık kesimler ayı, yaban domuzu ve geyik gibi hayvanların yaşamlarını sürdürmesine imkân sağlar. Nallıhan ve Beypazarı çevrelerinde yakın zamana kadar yaban koyunu görülmüşse de bugün nesli tükenmiştir. Kurt, tilki, porsuk, tavşan, kokarca, gelincik, sincap gibi kara hayvanları ile keklik, çil, toy, turna, çulluk, güvercin, üveyik, bıldırcın gibi kuşlara Ankara’nın her yerinde rastlamakmümkündür. Ayrıca; bozkır alanlarında atmaca, şahin ve kartal gibi yırtıcı kuşlar görülmektedir

 Yamaç Paraşütü

Ankara’da bulunan üniversitelerin, havacılık kulüplerinin yamaç paraşütü eğitimi verdikleri Gölbaşı eğitim tesisinde birçok etkinlik ve olanaklardan yararlanmak mümkündür. Geniş bir
ovaya bakan eğitim tepesi, uygun yükseltisi ve rüzgârı her yönden karşılaması nedeniyle yamaç paraşütü eğitimleri için son derece elverişlidir.

 Yayla Turizmi

Beypazarı ilçesinin 55 km uzağında ve Karaşar beldesine 20 km uzaklıkta yer alan Belenova, Kuyucak, Sarıalan ve Çukurören yaylarını kapsayan Karaşar-Eğrioba Yaylaları doğa yürüyüşleri, çadırlı kampçılık ve günübirlik dinlenme etkinlikleri için en uygun alanlar arasında yer alırlar. Alabalık ve çay balığı türlerini barındıran göletlerin bulunduğu bu alanlar sportif balıkçılık için uygun imkânlar sunmaktadır. Çamlıdere ilçesinin 40 km doğusunda Yılanlı, Osmansin, Peçenek, Çukurören yaylalarını kapsayan Çamlıdere-Benli yaylaları, Güdül ilçesinin 23 km kuzeyinde yer alan Sorgun Yaylası, Nallıhan ilçesine 30 km uzaklıkta yer alan Nallıhan Andız Yaylası, Kızılcahamam ilçesinin 40 km doğusunda yer alan Ulucak Yaylası, 45 km uzaklıkta Başköy ve 35 km uzaklıkta Salın (Maden) yaylaları yer alır. Etrafı karaçam ormanlarıyla kaplı bu yaylalar doğa yürüyüşleri ve çadırlı kamp yapma etkinlikleri için elverişlidir.